phone


 

Læses af mange

 

Din lokale ugeavis, Nipi Avis, læses af mange, den læses ofte, og den læses i et langt tidsrum. Den lokale ugeavis læses i en mental kontekst af afslappethed, fordybelse og ønske om at hygge om sig selv.

 

 

Læseværdi

 

Nipi Avis har annoncerne meget høj læseværdi – i modsætning til øvrige medier læses den lokale ugeavis altså ikke ”på trods”, men i høj grad også ”på grund af” annoncerne.

 

 

Volumen

 

Nipi Avis udkommer i 1.000 stk. i ulige uger, deadline for annoncer mv. er torsdag i lige uger!

 

 

Stort omfang

 

Nipi avis læses og bruges i stort omfang. Man taler ofte med andre (familien) om indholdet i den lokale ugeavis – og det er gerne i forbindelse med indkøb af varer og ydelser, at den lokale ugeavis inddrages.

 

 

Som annoncør

 

Som annoncør i Nipi Avis er man derfor sikret en særlig positiv opmærksomhed og velvilje, som øvrige medier har svært ved at tilbyde i samme omfang.

 

 

Styrker

 

Nipi Avis har nogle usædvanlige styrker og er et annoncemedie med stor gennemslagskraft i Maniitsoq og omegn.

 

 

Hvorfor Nipi Avis?


Stærke værdier knyttes til lokalområdet…. og der ses et unikt og stort sammenfald mellem disse ”nærhedsværdier” og den lokale ugeavis. Grønlænderes tilknytning til deres lokalområde er stærk – fysisk, socialt såvel som psykologisk. Nipi Avis´s væsentligste funktion er at skabe relationer i det lokale fællesskab. Annoncører i Nipi Avis eksponeres således i et medie, der i forhold til øvrige medier, opfattes fysisk, socialt og psykologisk ”tæt på” læseren og dennes hverdag og nære verden. Annoncørerne i Nipi Avis indgår derfor i et særligt værdi- og aktørfællesskab med læseren Nipi Avis er mediet som historisk har bundet læserne sammen med de lokale erhvervsdrivende, der tydeligt forbindes med et mere personligt engagement i kunderne og lokalområdet.

 

 

Det lokale værdi- og aktørfællesskab
Undersøgelser efterviser, at man som annoncør i lokale ugeaviser knytter et særegent aktørfællesskab med læserne, der formoder, at begge parter har en fællesinteresse i at støtte det lokale medie, såvel som det lokale liv. Dette resulterer i følgende udbytte for annoncørerne:
• Annoncerne læses med interesse og omfattes af sympati i udgangspunktet
• Annoncørerne tillægges positive hensigter i form af engagement og ansvarsfølelse i forhold til det lokale samfund
• Annoncører og annoncebudskaber bringes mentalt tættere på forbrugeren - forbrugeren vil automatisk opleve en højere grad af relevans

 

 

Lokalavisen

 

Nipi Avis fungerer således ikke bare som platform for eksponering af budskaber til læserne, men tilbyder annoncørerne goodwill og potentialet for at blive opfattet som fysisk, socialt og psykologisk tættere på læserne. Denne værdioverførelse sker, idet man som annoncør i den lokale ugeavis træder ind i en historisk betinget værdikæde mellem de lokale aktører (mediet, handelslivet og forbrugeren).

 

 

 

Seneste udgaver: